No.3754

★★★★★ ★☆☆☆☆

純鶏らーめん(醤油)
¥600

寸評:ノーコメントだ罠。