0f2724f7.jpg
★★★★★ ★★☆☆☆

ラーメン(並)かため+味玉
¥730


寸評:続きはWEBで!