40681ff2.jpg
★★★★★ ★★★☆☆

鶏チャーシューしお
¥950


寸評:続きはWEBで!