2028d771.jpg
★★★★★ ☆☆☆☆☆

ラーメン カタ+隠し玉+替玉 バリ/辛子高菜・紅生姜・大蒜
¥850


寸評:続きはWEBで!