28dc71cf.jpg★★★★★ ★☆☆☆☆

○二ラーメン(麺量)普通/野菜・脂・生玉子・カラメ・一味唐辛子
¥700